Image
John T. Tate: Abel Prize winner 2010. Photo: Knut Falch

2010: John Torrence Tate

University of Texas, USA
«for hans store og varige innflytelse på tallteorien.»

Populærvitenskapelige artikler

Videoer

Abelintervjuet

Matematikerne Christian Skau og Martin Raussen intervjuer John Tate.

Kunngjøring av Abelprisvinneren i 2010

Abelprisen kunngjøres av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Et portrett av John Tate

Intervjuet er laget av The Heidelberg Laureate Forum Foundation.

John Tate: The arithmetic of elliptic curves

John Tates prisvinnerforedrag. Program og sammendrag finner du på YouTube-beskrivelsen av foredraget.

Populært foredrag om John Tates arbeider

En kort presentasjon om John Tates arbeider av matematiker, forfatter og populærformidler Marcus du Sautoy; et klipp fra kunngjøringen av Abelprisen i 2010.