Et matematisk geni

Det eneste samtidige portrettet av Niels Henrik Abel. Det er malt av Johan Gørbitz i 1826. 
Copyright: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Niels Henrik Abel (5.8.1802-6.4.1829) var en av Norges fremste matematikere gjennom tidene. Han gjorde en rekke gjennombrudd innen ulike grener av matematikken og formulerte spørsmål som er sentrale i moderne matematikk den dag i dag.
 
Abel ble først kjent for å ha bevist at den generelle femtegradsligningen ikke kan løses med de elementære regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og rotutdragning. Ved å skrive om elliptiske integral på en helt ny måte, oppdaget han elliptiske funksjoner som har fått en sentral plass i teorien om komplekse funksjoner. I denne sammenhengen beviste han også sitt fundamentale addisjonsteorem som spiller en viktig rolle i algebraisk geometri og danner grunnlaget for de mer abstrakte, abelske funksjoner.

Døde 26 år gammel
Alt dette ble gjort i løpet av fem-seks år. Da han døde bare 26 år gammel, var han fremdeles lite kjent i utlandet. Internasjonalt tilhører han i dag de mest berømte matematikere som har levd de siste 200 år.
 
Den franske matematikeren Charles Hermite sa om Abels arbeid:
«Abel har etterlatt matematikere nok til å holde dem opptatt de neste fem hundre årene».


Les mer om historien om Niels Henrik Abel