Abelstyret

Abelprisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi.

For å ivareta oppgaven har Akademiet opprettet et eget styre for Abelprisen.

Abelstyret er ansvarlig for:

  • de matematikkfaglige arrangementene og tiltakene knyttet til Abelprisen
  • å finansiere tiltak for å stimulere matematikkinteressen blant barn og unge
  • forslag til budsjett og årsplan

Abelstyret har fem medlemmer som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi etter forslag fra:

  • Akademiets egen gruppe for matematiske fag (3 personer)
  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (1 person)
  • Universitets- og høgskolerådet (1 person)

Ett av medlemmene skal ha tilknytning til arbeids- eller næringslivet. Akademiets generalsekretær er observatør i styret.

Relevant dokument:

Styremedlemmer

Ingrid K. Glad
UiO (Leder)
Aslak Bakke Buan
NTNU
Helge K. Dahle
UiB
Kristin Vinje
NOKUT
Cordian Riener
UiT
Gunn Elisabeth Birkelund Generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi (Observatør)