Abelprisens barne- og ungdomsutvalg

For å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge har Abelstyret oppnevnt et eget utvalg. Utvalget som ledes av Aslak Bakke Buan har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge.

Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter, som UngeAbel og Abelkonkurransen.

Utvalget kan også selv planlegge og initiere tiltak. Les mer om aktiviteter som støttes her.

Aslak Bakke Buan
(Leder) NTNU
Kirsti Rø
Kirsti Rø
Høgskulen på Vestlandet
Morten Munthe
Morten Munthe
NMBU
May Renate Settemsdal
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Markus Engelhardt
Forskningsrådet

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta en e-post en uke i forkant av hver kunngjøring av Abelprisen

* påkrevd felt