Abelprisen – hele verdens matematikkpris – deles ut hvert år

Abelprisen er oppkalt etter Niels Henrik Abel, Norges største matematiker gjennom tidene. Abel satte varige spor i den matematiske verden. Matematikken hans har vært grunnleggende for en rekke teknologiske gjennombrudd, blant annet for internetts fremvekst. Abelprisen ble etablert av Stortinget i 2002, i forbindelse med 200-årsjubileet for hans fødsel. 

Se også:

  • Prisen er på 7,5 millioner kroner
  • Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) på vegne av Kunnskapsdepartementet
  • Abelkomiteen, som består av fem ledende matematikere fra hele verden, vurderer hvert år nominerte kandidater og anbefaler en verdig vinner
Utdeling av Abelprisen i aulaen, Universitetet i Oslo.

Barn og unge

Abelprisen støtter også tiltak rettet mot barn og unge for å stimulere interessen for matematikk:

UngeAbel, en matematikkonkurranse i ungdomskolen arrangert av LAMIS

Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse på videregående skole; et samarbeid mellom Norsk matematisk forening og Matematikksenteret 

Bernt Michael Holmboes minnepris; en lærerpris til matematikklærere i regi av Norsk matematikkråd

Matematiske installasjoner på forskjellige Vitensentre

Andre prosjekter

Les mer om arbeidet her

Les mer om støtteordningene her

Film om Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har laget en kort film om Abelprisen.