Bilder for media

Du kan bruke disse bildene forutsatt at copyright-informasjonen for bildet er nevnt, sammen med navnet til fotografen. Slik bruk er gratis.

Se flere bilder fra årets Abelprisuke (ekstern link)

Image
Description
Michel Talagrand receives the 2024 Abel Prize from His Royal Highness Crown Prince Haakon at the University Aula, 21. May
Image
Description
Michel Talagrand receives the 2024 Abel Prize from His Royal Highness Crown Prince Haakon at the University Aula, 21. May
Image
Description
Michel Talagrand receives the 2024 Abel Prize from His Royal Highness Crown Prince Haakon at the University Aula, 21. May
Image
Description
Michel Talagrand - Abel Prize Laureate 2024 - Black and White portrait
Image
Description
Michel Talagrand - Abel Prize Laureate 2024 - Color portrait
Image
Description
Michel Talagrand - Abel Prize Laureate 2024 - landscape
Image
Description
Michel Talagrand - Abel Prize Laureate 2024
Karen K. Uhlenbeck mottar Abelprisen i Universitets aula ved Universitetet i Oslo, i 2019. Foto: Eirik F. Baardsen

Abelprisens vinnere

Kreditering: Peter Badge/Abelprisen

Luis Caffarelli, Abel Prize 2023, photo: Peter Badge Typos1

Kreditering: Peter Badge/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprize

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Badge/Abelprisen

Kreditering: Peter Badge/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Peter Bagde/Abelprisen

Kreditering: Knut Falch/Abelprisen

Kreditering: Knut Falch/Abelprisen

Kreditering: Knut Falch/Abelprisen

Kreditering: Knut Falch/Abelprisen

Kreditering: Charlie Fondville/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Kreditering: Anne Lise Flavik/Abelprisen

Assorterte bilder

Kreditering: Eirik F. Baardsen/DNVA


Kreditering: Calle Huth/Studio


Kreditering: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo


Kreditering: Eirik F. Baardsen/DNVA