Image
John F. Nash: Abel Prize 2015. Photo: Peter Badge

2015: John F. Nash

Princeton University, USA
«for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.»
Image
Louis Nirenberg: Abel Prize 2015. Photo: Peter Badge

2015: Louis Nirenberg

Courant Institute, New York University, USA
«for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke-lineære partielle
differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.»

Videoer

Abelpriskunngjøringen

Abelprisen for 2015 kunngjøres fra det Norske Videnskaps-Akademi 25. mars.

Prisvinnertalen til John F. Nash

Abelprisvinner John F. Nash holder sin takketale.

Abelprisintervjuet med Louis Nirenberg

Matematikerne Christian Skau og Martin Raussen intervjuer Louis Nirenberg.

Bli kjent med John Nash

En kortfilm produsert av Ekaterina Eremenko / EEFilms.

Samtale med John Nash and Louis Nirenberg

Forskningsjournalist Vivienne Parry intervjuer abelprisvinnerne.

Abelprisutdelingen

Abelprisseremonien fra Universitetes aula i Oslo.

Prisvinnertalen til Louis Nirenberg

Abelprisvinner Louis Nirenberg holder sin takketale.

Abelprisintervjuet med John Nash

Matematikerne Christian Skau og Martin Raussen intervjuer John Nash.

Bli kjent med Louis Nirenberg

En kortfilm produsert av Ekaterina Eremenko / EEFilms.

Louis Nirenberg: Some remarks on Mathematics

Nirenbergs prisvinnerforedrag. Program og sammendrag finner du i YouTube-beskrivelsen av foredraget

John Nash: An Interesting Equation

Nashs prisvinnerforedrag. Program og sammendrag finner du i YouTube-beskrivelsen av foredraget