Søk om midler

Abelstyret bevilger hvert år omkring 1,5 millioner kroner til tiltak som skal øke interessen for matematikk blant barn og unge.

Kun prosjekter som bidrar til å heve matematikkens status i samfunnet og/eller stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk vil bli prioritert.

 • Se eksempler på tidligere støttede prosjekter
 • Søknadene behandles av Abelstyrets barne- og ungdomsutvalg

  Vi støtter tiltak
 • som skaper noe nytt
 • som stimulerer til interesse for matematikk blant barn og unge
 • som skaper gode holdninger

  Målgrupper
 • Barn og unge i alderen 3-20 år
 • Lærere og foreldre
 • Offentlig allmenhet

  Kriterier for tildeling
 • Prosjektet bør ha en form for spredningsverdi i form av formidling av prosjektet og eventuelt samarbeid med sentrale aktører.
 • Prosjektet bør ha en overføringsverdi til tilsvarende miljøer eller ha en etterbruksverdi.
 • Prosjekter som tildeles midler forplikter seg til å følge statens økonomireglement når det gjelder regnskap og rapportering.

  Det gis ikke støtte til
 • Forskning
 • Prosjekter med hovedfokus på programmering
 • Aktiviteter som ansees som en del av den daglige driften.

  Praktisk informasjon
 • Søknadsfrist 15. september hvert år.
 • Du kan forvente svar medio desember.
 • Søker kan forvente svar i midten av desember.
 • Prosjektperioden kan variere fra 1-3 år
 • I spesielle tilfeller kan tiltak vurderes for langsiktig støtte opptil 5 år (se egne kriterier under)
 • Last ned søknadsskjema
 • Søknaden sendes som én PDF fil
 • Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet
 • Søknader sendes til: pal.pettersen@dnva.no

  Retningslinjer for langsiktig tildeling
  I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å tildele midler langsiktig (inntil fem år). For å bli vurdert for langsiktig støtte må prosjektet være enten

  a) knyttet direkte til/være assosiert med programmet under Abeluka,
  b) en nasjonal matematikkonkurranse, eller
  c) et tiltak eksterne sponsorer ønsker å støtte spesielt.

  I tillegg må tiltakene ha en breddedimensjon og et nasjonalt nedslagsfelt.