Niels Henrik Abels verker

Her kan du finne linker til Nasjonalbiblioteket:.

Niels Henrik Abel: Almindelig Methode til at finde Funktioner af een variabel Størrelse, naar en Egenskab af disse Functioner er udtrykt ved en Ligning mellom to Variable,
Magazin for Naturvidenskaberne (1823) bind I, s. 216-229.
Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalbiblioteket.

Niels Henrik Abel: Opløsning af et Par Opgaver ved Hjælp af bestemte Integraler, del 2
Magazin for Naturvidenskaberne (1823) bind II, s. 55-68 og 205-215.
Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalbiblioteket

Niels Henrik Abel: Om Maanens Indflydelse paa Pendelens Bevægelse,
Magazin for Naturvidenskaberne (1824) bind I, s. 219-226. Berigtelse, samme sted (1824) bind II, s. 143-144.
Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalbiblioteket

Det endelige Integral ∑nφx udtrykt ved et enkelt bestemt Integral,
Magazin for Naturvidenskaberne, (1825) bind II, s. 182-189
Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalbiblioteket

Niels Henrik Abel: Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner,
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1826, Bd. 2, s. 177-207.
Gjengitt med tillatelse av Gunnerusbiblioteket.

Niels Henrik Abel: Recherces sur les fonctions elliptiques,
Acta Mathematica 26 (1902) 3-41 Niels Henrik Abel: Recherces sur les fonctions elliptiques
Comments by the editors/Kommentar ved redaktørene, Acta Mathematica 26 (1902) 1-2

Praktutgaven av Niels Henrik Abels samlede verker. ©
Foto: Matematisk Institutt, UiO.