Image
Endre Szermeredi: Abel Prize winner 2012. Photo: Knut Falch

2012: Endre Szemerédi

Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, og Rutgers, The State University of New Jersey, USA
«for hans fundamentale bidrag til diskret matematikk og teoretisk informatikk, og som anerkjennelse for disse bidragenes gjennomgripende og varige innflytelse på additiv tallteori og ergodeteori»

Videoer

https://www.youtube.com/watch?v=pplLqzv9Esc
Abelprisintervjuet 2012 med Endre Szemerédi

Szemerédi blir intervjuet av Martin Raussen and Christian Skau.

Endre Szemerédi: Arithmetic progression and graph lemmas

Prisvinneren snakker om sitt arbeid og hvordan det kan knyttes til andre matematikeres arbeid.

Endre Szemerédi: In every chaos there is an order

Endre Szemerédi's prisvinnerforedrag. Program og sammendrag finner du på YouTube-beskrivelsen av foredraget.

László Lovász: The many facets of the Regularity Lemma

Program og sammendrag finner du på YouTube-beskrivelsen av foredraget.

Timothy Gowers: The afterlife of Szemerédi's theorem

Program og sammendrag finner du på YouTube-beskrivelsen av foredraget.