Image
Abel Prize 2022 Dennis Parnell Sullivan, photo Peter Bagde

2022: Dennis Parnell Sullivan

Stony Brook University, USA, og the Graduate School and University Center of the City University of New York, USA
“for hans banebrytende bidrag til topologien i bredeste forstand, og særlig dens algebraiske, geometriske og dynamiske aspekter”

Videoer

Bli kjent med Dennis Sullivan

Abelprisintervjuet

Statsminister Støre og Forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe hilser årets Abelprisvinner

Dennis P. Sullivans reaksjon på å vinne Abelprisen

Kunngjøring av Abelprisen 2022

Dennis Sullivan: Gathering chestnuts of math related to fluid motion

Michael J. Hopkins: The great wild manifold rodeo: Dennis Sullivan in algebraic topology

Étienne Ghys: Dynamics à la Dennis Sullivan

A conversation with Jim Simons: Mathematics, Common Sense and Good Luck

Abelprisutdelingen 2020

Kort intervju med Dennis Sullivan