Barn og unge: Matematikkglede for alle

I statuttene for Abelprisen er det formulert tre hovedoppgaver:

  • Å dele ut Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk
  • Å heve matematikkfagets status i samfunnet
  • Å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge

Abelstyret har nedsatt et eget barne- og ungdomsutvalg med ansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Utvalget har et hovedansvar for tiltak rettet mot skole, barn og unge. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring og kunnskap om matematikk, skole og formidling av faget til barn og unge. De skal stimulere og støtte relevante miljøer og pågående aktiviteter

Det lyses ut midler i september hvert år.

Søk om midler her

Matematikk-konkurranser

  • Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, populært kalt Abelkonkurransen er for elever i videregående skole og arrangeres av Norsk matematisk forening. 
  • UngeAbel er for elever i ungdomskolen (9 trinn) og arrangeres av Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS).
  • Abels Pangealeker er for elever i barneskolen (4-7 trinn) og arrangeres av Pangealekene.

Lærerpris i matematikk
Norsk matematikkråd har opprettet Bernt Michael Holmboes minnepris, Holmboeprisen, for matematikklærere i grunnskole og videregående skole med støtte fra Abelstyret. Dette er en årlig pris på 100 000 kr som skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet delte ut den første Holmboeprisen på Oslo katedralskole 23. mai 2005.


Eksempler på prosjekter med støtte fra Abelprisen

Matematisk tråd – en vandreutstilling

Matematisk tråd» var et felles prosjekt for Vitensentrene i Norge. Prosjektet var en utstilling som hadde til hensikt å få frem matematikken i dagliglivet ved å vise frem matematikken i håndarbeid. Dette ble gjort ved å stille ut ulike former for håndarbeid med utgangspunkt i geometriske former. De hadde også en egen stasjon, hvor besøkende kunne forsøke seg på håndarbeid selv.

Utstillingen ble utarbeidet av Nordnorsk vitensenter og Jærmuseet i samarbeid med Matematikksenteret, og ble stilt ut på flere vitensentre i Norge.

Magiske mønstre

Magiske mønstre» er et prosjekt startet av Roger Antonsen ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han startet i 2015 YouTube-serien «Magiske mønstre», som handler om fascinerende og annerledes mønstre i matematikk. Hensikten er å få flere interesserte i matematikk ved å vise engasjerende og forståelige deler av matematikken. Målgruppen er elever i videregående skole.

Responsen på videoene har vært svært god, og det er flere lærere som bruker disse videoene som et supplement til egen undervisning. Klikk her for å se videoene.