Abelpriskunngjøringen

Det Norske Videnskaps-Akademi deler ut en av verdens fremste priser innen matematikkfaget: Abelprisen.
Det er Akademiets preses som kunngjør hvem som tildeles prisen for 2025.

Hvilke matematiker(e) vil bli hedret med Abelprisen i år? Følg kunngjøringen av Abelprisen 19. mars kl. 12.00