Abelbanketten

Regjeringen avholder bankett til ære for Abelprisvinneren.

Tid: 24. mai kl. 19:00, 2022
Sted: TBC