Abelbanketten 2023

Regjeringen avholder bankett til ære for Abelprisvinneren(e).

Tid: 23. mai 2023, kl. 19.00
Sted: Akershus slott

Arrangementet er kun for inviterte.