Abelfesten

Abelfesten avholdes til ære for årets prisvinner(e), med underholdning og servering.

Tid: 25. mai 2022 kl. 19:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Arrangementet er åpent, men krever påmelding.