Abelfesten 2023

Abelfesten avholdes til ære for årets prisvinner(e), med underholdning og servering.

Tid: 24. mai 2023 kl. 19:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo