Abelforelesningene

Årets Abelprisvinner(e) åpner Abelforelesningene.

Abelprisforelesningene er en tradisjon under Abeluken. Abelprisvinner og spesielt inviterte matematikere holder faglig relevante forelesninger som er åpne for alle. 

Sort bygning med søyler
Georg Sverdrups hus. Foto: Public Domain / Dagny