Holmboeprisutdelingen

Holmboeprisutdelingen

Tid: 22. mai kl. 11:00 - 12:00
Sted: Katedralskolen, Ullevålsveien 31, 0171 Oslo

Norsk matematikkråd deler ut årets Holmboepris til matematikklærer Morten Munthe under en prisseremoni på Oslo Katedralskole.

- Munthe er kreativ, raus og engasjert. Priskomiteen er spesielt imponert over måten han pirrer elevene nysgjerrighet for matematikk. Det fører til at elevene selv ønsker å dykke dypere ned i fagets ulike spørsmål, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, leder i Norsk matematikkråd. 

Bernt Michael Holmboes minnepris, populært kalt Holmboeprisen er en nasjonal lærerpris som årlig hedrer en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole eller videregående skole. Prisen deles ut av Norsk matematikkråd. I år tildeles prisen Morten Munthe under en prisutdeling på Oslo Katedralskole under Abeluka.

Om årets matematikklærer
Foto: NMBU
Foto: NMBU
Årets matematikklærer Morten Munthe har vektlagt programmering og kunstig intelligens i sin undervisning. Munthe underviser matematikk R1 og R2. Parallelt med dette, har han gjennomført en doktorgrad i matematikkdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskningen hans har dreid seg om programmering i undervisning, og elevene har dannet utgangspunktet for datainnsamlingen til hans forskning.  Prisvinneren har en tredelt stilling mellom OHG, NMBU og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Kollegene om årets matematikklærer
Kollegene sier om prisvinneren at han er raus, dyktig og engasjerende. Via NMBU har Munthe tatt initiativ til edudata.no, en åpen samlingsplass med oppgaver og undervisningsopplegg som han deler raust med andre lærere. I tillegg holder han kurs og foredrag om hvordan programmering i matematikkfaget kan bidra som dybdelæring.  
 
- Vi er stolte av å ha Morten Munthe som kollega på Oslo handelsgymnasium. Han har en genuin interesse for elevenes læring, og er en stor ressurs for dem som underviser i matematikk, sier fungerende rektor ved OHG, Tone Fairway.  

Munthe har særlig innarbeidet informasjonsteknologi (IT) og kunstig intelligens i undervisningen. Han er kjent for å vekke nysgjerrighet hos elevene ved å ta dem med på matematiske fortellinger om konsepter og “rariteter” i faget. Han har også et godt humør som smitter, både til kollegaer og elever.  

Holmboeprisen hedrer eksepsjonelle matematikklærere
Prisen er ett av flere tiltak som blir støttet av Abelstyret for å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. 

Les mer om årets vinner

Kort om Holmboeprisen

  • Holmboeprisen er oppkalt etter læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel, Bernt Michael Holmboe.
  • Prisen ble opprettet i 2005 av Norsk matematikkråd.
  • Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole
  • Priskomiteen består av fem personer som har vurdert nominasjoner som er sendt inn fra lærerorganisasjoner, matematikkdidaktiske miljøer og fra universitetsmiljøene.

Les mer om Holmboeprisen.no

Norsk Matematikkråd
Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Rådet gir råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.