Holmboeprisutdelingen 2023

Tid: 22. mai kl. 11:00 - 12:00
Sted: Katedralskolen, Ullevålsveien 31, 0171 Oslo

Bernt Michael Holmboes minnepris, populært kalt Holmboeprisen er en nasjonal lærerpris som årlig hedrer en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole eller videregående skole. Prisen deles ut av Norsk matematikkråd.

Kort om Holmboeprisen

  • Holmboeprisen er oppkalt etter læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel, Bernt Michael Holmboe.
  • Prisen ble opprettet i 2005 av Norsk matematikkråd.
  • Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole
  • Priskomiteen består av fem personer som har vurdert nominasjoner som er sendt inn fra lærerorganisasjoner, matematikkdidaktiske miljøer og fra universitetsmiljøene.

Les mer om Holmboeprisen: Holmboeprisen.no