Utdeling av Holmboeprisen

Norsk matematikkråd deler ut årets Holmboepris til matematikklærer Pål Harald Hansen under en prisseremoni på Oslo Katedralskole.

Årets vinner av Holmboeprisen, Pål Harald Hansen, arbeider ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune, og har over 30 års erfaring som lærer. I Norsk matematikkråds begrunnelse for tildelingen kalles han "en pionér i matematikkundervisningen".

23. mai kommer Pål Harald Hansen til Oslo katedralskole for å motta Holmboeprisen 2024. Dette er skolen hvor Bernt Michael Holmboe (1795-1850) var lærer og oppdaget Norges fremste matematiker, Niels Henrik Abel. Prisen som bærer hans navn har blitt delt ut av Norsk matematikkråd siden 2005 og finansieres av Abelprisen.

Tildelingen skjer gjennom vedtak i styret i Norsk matematikkråd etter innstilling fra Holmboekomiteen.

Tid: Torsdag 23. mai kl. 11
Sted: Oslo katedralskole, Ullevålsveien 31

Les mer om tildelingen her

Holmboeprisen2024_Foto_Hallgeir_Henriksen
Holmboeprisvinner Pål Harald Hansen og leder i Norsk matematikkråd Cordian Riener ved kunngjøringen 8. april. Foto: Hallgeir Henriksen/Ságat

Program:

  • Musikalsk innslag ved Peblingene
  • Rektor ved Oslo katedralskole Patrick Stark ønsker velkommen
  • Leder av Norsk matematikkråd Cordian Riener gir en felles omtale av lærerne som får hederlig omtale
  • Cordian Riener legger fram begrunnelsen for valget av årets Holmboeprisvinner
  • Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun taler og overleverer prisen
  • Takketale av Holmboeprisvinner Pål Harald Hansen
  • Vinnerne av UngeAbel presenterer sitt prosjektet
  • Overlevering av gaver til de unge prisvinnerne
  • Musikalsk innslag