Image
Tor Espen Kristensen, mottaker av Holmboeprisen 2022. Foto: Marianne Jensen (UiB).
Tor Espen Kristensen, mottaker av Holmboeprisen 2022, foto Marianne Jensen , UiB.

Holmboeprisen 2022 til Tor Espen Kristensen

Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule er årets mattelærer. Norsk matematikkråd kunngjorde i dag at han får Holmboeprisen for 2022.

Tor Espen Kristensen utmerker seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for elevene og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt, skriver priskomiteen.

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen – er en pris som hedrer lærere. Den tildeles hvert år til en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.
Vi vil spesielt understreke Kristensens evne til å motivere sine elever. Elevene sier at han er svært motiverende, lun og engasjert. Priskomiteen vil også trekke fram at Kristensen er en meget faglig kompetent lærer og han har gjennom sitt daglige virke vært med på å utvikle matematikkundervisningen her til lands, sier leder av Norsk Matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas.
Utradisjonell
Kristensen legger vekt på at elevene skal bli dyktige problemløsere i samarbeid med andre. Elevene jobber med vertikale tavler i tilfeldig inndelte grupper på tre til fire elever, inspirert av pedagogikken til matematikeren Peter Liljedahl.
Kristensen omtales som en endringsagent på sin egen skole, blant annet i prosjektet «Matematikk for framtida». Han bidrar til å styrke fellesskapet mellom lærere og bruker flere metoder for læring og evaluering. Han er også kjent for å bruke digitale hjelpemidler på en smart måte, slik at verktøyene som brukes bidrar til å øke elevenes matematiske forståelse.
Utvikler matematikkfaget
Han er en ressursperson for Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim, og han har bidratt til nye læreplaner i faget. Han har utgitt læremidler i bruk av GeoGebra og i programmering. Nå underviser han også ved Universitetet i Bergen, der han har ansvaret for videreutdanningskurs for lærere.
Les hele komiteens omtale av Tor Espen Kristensen.

Hederlig omtale til læregruppe i P-matte, Holtet v.g i Oslo
I tillegg til årets prisvinner, gir Holmboekomitéen hederlig omtale til matematikklærerne i 1P-Y for helse- og oppvekstfag og 2P-Y ved Holtet videregående skole i Oslo. Mange av elevene i disse klassene har lave inntakspoeng og har opplevd liten tro på egen mestring i matematikkfaget. 85 % av elevene er minoritetsspråklige. De syv lærerne gjør en uvurderlig innsats for å øke elevenes kompetanse, mestringstro og trivsel med faget.