Image
Morten Munthe er årets Holmboeprisvinner. Mann med blå skjorte og blomster står foran et auditorium. Han smiler.
Morten Munthe er årets mottager av Holmboeprisen.

Holmboeprisen 2023 til Morten Munthe ved Oslo Handelsgymnasium

Årets mottager av Holmboeprisen har vektlagt programmering og kunstig intelligens i sin undervisning. Morten Munthe er årets matematikklærer.

Holmboeprisen deles hvert år ut til en eksepsjonell matematikklærer

Holmboeprisen er en pris som hedrer lærere. Den er oppkalt etter Michael Holmboe (1795–1850), som var matematiker, og spesielt kjent som læreren til Niels Henrik Abel. Holmboeprisen tildeles hvert år til en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk. 

Prisen er ett av flere tiltak som blir støttet av Abelstyret for å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. 

 - Munthe er kreativ, raus og engasjert. Priskomiteen er spesielt imponert over måten han pirrer elevene nysgjerrighet for matematikk. Det fører til at elevene selv ønsker å dykke dypere ned i fagets ulike spørsmål, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, leder i Norsk matematikkråd. 

Munthe vil tildeles Holmboeprisen i en seremoni ved Oslo katedralskole 22. mai. 

Forskning og undervisning hånd i hånd

Munthe underviser matematikk R1 og R2. Parallelt med dette, har han gjennomført en doktorgrad i matematikkdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskningen hans har dreid seg om programmering i undervisning, og elevene har dannet utgangspunktet for datainnsamlingen til hans forskning.  

Prisvinneren har en tredelt stilling mellom OHG, NMBU og Utdanningsetaten i Oslo kommune.  

Engasjement for programmering og dybdelæring

Kollegene sier om prisvinneren at han er raus, dyktig og engasjerende. Via NMBU har Munthe tatt initiativ til edudata.no, en åpen samlingsplass med oppgaver og undervisningsopplegg som han deler raust med andre lærere. I tillegg holder han kurs og foredrag om hvordan programmering i matematikkfaget kan bidra som dybdelæring.  

  - Vi er stolte av å ha Morten Munthe som kollega på Oslo handelsgymnasium. Han har en genuin interesse for elevenes læring, og er en stor ressurs for dem som underviser i matematikk, sier fungerende rektor ved OHG, Tone Fairway.  

Munthe har særlig innarbeidet informasjonsteknologi (IT) og kunstig intelligens i undervisningen. Han er kjent for å vekke nysgjerrighet hos elevene ved å ta dem med på matematiske fortellinger om konsepter og “rariteter” i faget. Han har også et godt humør som smitter, både til kollegaer og elever.  

Morten Munthe overrekkes Holmboeprisen 22. mai, kl. 11, på Oslo katedralskole.

I. Christin Borge, nestleder i Norsk matematikkråd (t.v) kunngjorde 12. april at årets mottager av Holmboeprisen er Morten Munthe, lærer i matematikk R1 og R2 ved Oslo Handelsgymnasium. På bildet, fra venstre: I. Christin Borge, Tone Fairway (rektor ved Oslo Handelsgymnasium, OHG), og Morten Munthe - årets Holmboeprisvinner.

Om Holmboeprisen:

 • Bernt Michael Holmboe (1795-1850) var lærer ved Oslo katedralskole. Holmboe var lærer for Norges fremste matematiker, Niels Henrik Abel. Holmboe skrev matematikkbøker og oppdaget Abels talent innen matematikk. 
   
 • Niels Henrik Abel (1802-1829) har gitt navn til Norges prestisjetunge, internasjonale matematikkpris, Abelprisen. 
   
 • I 2005 ble Holmboeprisen opprettet av Norsk matematikkråd, og har blitt delt ut hvert år siden.  
   
 • Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole.
   
 • Abelprisens styre finansierer Holmboeprisen. 
   
 • Prisen deles ut i en seremoni ved Oslo katedralskole under Abeluka, mandag 22. mai. Seremonien varer fra kl. 11 – 12:00. 
   
 • Årets prisvinner er Morten Munthe. Han arbeider som matematikklærer i R1 og R2 på Oslo Handelsgymnasium, samt som universitetslektor på NMBU og i Oslo kommunes utdanningsetat.