Image
Michel Talagrand - Abel Prize Laureate 2024

2024: Michel Talagrand

Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, Frankrike
«for hans banebrytende bidrag til sannsynlighetsteori og funksjonalanalyse med fremragende anvendelser i matematisk fysikk og statistikk».